Úspora paliva

Môžete získať 20% - 40% pre väčšinu vozidiel poháňaných benzínom / naftou

Úspora do značnej miery závisí od značky Vášho vozidla a kubatúry motora. Čím vyššia kubatúra, tým väčšia citelná úspora paliva.

Zvýšenie výkonu

Váš motor bude bežať omnoho plynulejšie a výkonnejšie kvôli lepšiemu spaľovaniu paliva, čo má za následok predĺženie životnosti motora, ekonomickejšiu a ekologickejšiu prevádzku vozidla.

Čistejší motor

Pri použití plynu HHO sa z motora odstránia usadeniny uhlíka (vrchná časť piesta a ventily atď.).
Vaše vozidlo bude jazdiť plynulejšie a efektívnejšie.
Odbúraním karbónu z piestnych krúžkov sa zabráni nadmernej spotrebe oleja.
Predĺži sa životnosť katalyzátora, DPF filtra a motora ako takého.

Zníženie emisií

Po dekarboizácií sa znížia emisie Vášho vozidla. Zvýšený obsah kyslíka, znížené škodlivé plyny oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého prispejú k bezpečnejšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.