Karbonové usadeniny nie sú problém starších ale aj novších motorov. Jazda v mestkej premávke pri nízkych otáčkach, kvalita paliva ale aj emisné normy vozidiel prispievajú k zanášaniu motorových častí karbónom, čo nie je novinka je to bežná vec. Pri upchávaní EGR ventila karbónom Vám problem prechádza k zanášaniu DPF filtra a pri nevčasnom odstranení to končí poškodením TURBA. Bohužiaľ usadený karbón znižuje aj výkon vozidla, zvyšuje dymivosť, zvyšuje spotrebu a predovšetkým Vám skracuje životnost motorových častí.
Karbón zanáša sanie, EGR ventil, vstrekovače, sacie/výfukové ventily, TURBO, katalyzátor, DPF filter ako aj výfukový sytém.

Dekarbonizáciu vykonávame certifikovaným, overeným prístrojom HPS vyrábajúcim vodík (plynné skupenstvo).
Vodík je distribuovaný do sacieho traktu bez akéhokoľvek rozoberania motorových komponentov. Pridaním vodíka vznikne termický proces nazývaný pyrolýza a tým dosiahneme uvoľnenie a následné spálenie karbónových usadenín ktoré sa dostanú von cez výfuk. Po dekarbonizácií nie je nutné meniť prevadzkové kvapaliny či olej s filtrami.
Po dekarbonizácií budete mať prečistený sací trakt, EGR, vstrekovače, ventily, TURBO, DPF filter, katalyzátor, výfukový systém.
Autu sa vráti stratený výkon, zníži sa dymovosť, citelné zníženie spotreby do 15%, zníženie emisií až do 70%, zníženie hlučnosti, pravidelnejší chod motora. 
Predĺžime Vám živosnosť motorových častí, tak sa dá zachytiť problém už v jeho zárodku a tak predísť nie lacným opravám motora.

Zariadenia HPS 12V od spoločnosti GREENMOTOR majú vysokú čistiacu kapacitu. S našou inovatívnou technológiou môže vodík cez sacie potrubie spáliť až do 75 % karbónových nánosov.

Trvanie služby je v závislosti od motora v rozmedzí 50 až 80 minút.


Usadeniny karbónu na hlave valca znížia chladiaci účinok motora., tak isto výkon aj krútiaci moment motora sa výrazne zníži.

Usadeniny uhlíka na hornej časti piestu vytvoria nepravidelnú deflagráciu, čím dochádza k nepravidelnému chodu motora, kolísaniu otáčok motora.

Hromadenie uhlíka na pracovnej ploche ventilu a jeho sedla spôsobí, že ventil nebude tesniť, čím dôjde k nižšej kompresií motora, čo ma za následok podstatnú stratu výkonu.

Usadenie uhlíka v drážke piestneho krúžku spôsobí, že medzera a vôľa piestneho krúžku sa zmenší, piestny krúžok stratí svoju elasticitu a dokonca može poškodiť valec motora.Zakarbónovaný vstrekovač paliva ma za následok nesprávne vstrekovanie paliva do valcu motora až úplne poškodenie vstrekovača.

Pri zakarbónovaných sviečkach dochádza k nesprávnej funkcií sviečky, čo ma za následok nesprávne spaľovanie motora.

Pre objednanie termínu vyplňte formulár